Boerenkoolmiddag in Beekbergen

Het eerste optreden van het Oosterhuuzens Dialectkoor in 2019 was op 30 januari tijdens de Boerenkoolmiddag in dorpscentrum De Hoge Weije in Beekbergen. Een zeer geslaagde middag.

{youtube}

/youtube}Repetities

Vanaf donderdag 3 januari 2019 zijn er weer repetities van het koor.
In de eerste maanden van het nieuwe jaar wordt er elke week gerepeteerd:
Op de even weken op dinsdag en op de oneven weken op donderdag (zie Agenda).
Beide avonden beginnen de repetities om 20.30 uur.
Ze worden dinsdags gehouden in het bijgebouw bij het Dorpshuis en op donderdag in de sportzaal van het Dorpshuis aan het Oude Veen in Oosterhuizen. Mannen die interesse hebben mogen bij elke repetitie van het koor komen kijken, luisteren en meezingen.
Wie meer wil weten van het Oosterhuuzens Dialectkoor kan informatie krijgen bij secretaris Gerrit Hulshof, telefoon 055 301 1399. Alle verdere informatie is te vinden op deze website.


Jaarlijkse uitvoering

De datum voor de jaarlijkse uitvoering in 2019 is inmiddels vastgesteld.

Het Oosterhuuzens Dialectkoor zal deze uitvoering geven op zaterdag 13 april 2019 in Het Boshuis in Klarenbeek.
De avond begint om 20.00 uur.
Uiteraard zal er op deze avond ook weer een gastoptreden zijn.
Ditmaal wordt het gastoptreden verzorgd door zanger en entertainer "Kappie".


 


Privacyverklaring

Het Oosterhuuzens Dialectkoor verspreidt via deze website beeldmateriaal (foto’s of video’s) van optredens of andere evenementen van het koor. Op dit beeldmateriaal zijn in veel gevallen behalve koorleden ook toeschouwers in beeld gebracht. Het kan voorkomen dat iemand uit het publiek herkenbaar in beeld is gebracht. Een herkenbaar in beeld gebrachte persoon heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden. Het Oosterhuuzens Dialectkoor zal in dat geval direct gehoor geven aan een verzoek (te richten aan de secretaris van het koor) om de betreffende beelden te verwijderen van de website.
Het Oosterhuuzens Dialectkoor wil op die wijze de privacy borgen van leden/personen die dergelijke publiciteit willen vermijden en het koor zal zorgvuldig omgaan met eventuele klachten en verzoeken op dit punt.